fbpx
Vi er sat i verden til at bidrage med en bæredygtig udvikling

Vi bidrager til seks af FN’s verdensmål

Rent vand & sanitet

Hos Salix genbruger vi en af de vigtigste ressourcer i denne verden: vand. Der er mangel på vand, og det påvirker 40% af verdens befolkning. Jo varmere jorden bliver, jo mere har vi brug for vand.

Alle skal have adgang til bæredygtigt rent vand og sanitet, og som en del af den målsætning skal andelen af ubehandlet spildevand reduceret. Vi mindsker forurening af vand og øger vandkvaliteten. Vores 2. generations pileanlæg bidrager ved at sikre bæredygtig rensning af spildevand.

Industri, innovation & infrastruktur

Målet er at skabe innovation, bæredygtig industri og en fremtidssikret infrastruktur. Det betyder meget for os, at vi hele tiden udvikler os og skaber en bedre verden sammen med vores kunder, hvor vi bidrager til bæredygtig industri.

Vi bidrager ved at introducere en bæredygtig og miljøvenlig løsning, samt ved at sikre, at alle har adgang til vores løsning.

Bæredygtige byer & lokalsamfund

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres – herunder med særlig vægt på husholdnings- og anden affaldsforvaltning. Byer, lokalsamfund og bosættelser skal være inkluderende, trygge, fremtidssikre og bæredygtige.

Med vores renseanlæg tilbyder vi en bæredygtig løsning til privatpersoner og virksomheder i landdistrikter og urbane områder, som reducerer miljøbelastningen.

Ansvarligt forbrug & produktion

Forbrug og produktion skal gøres bæredygtigt. Naturressourcer skal bruges både bæredygtigt og mere effektivt, og affald skal behandles ansvarligt.

Vi ændrer måden, vi bruger vores ressourcer på, da vi renser spildevand i pileanlæg gennem en fordampningsproces. Vi bidrager til effektiv styring af vores fælles naturressourcer. Med vores renseanlæg mindsker vi menneskets fodaftryk på naturen.

Vi hjælper industrier og privatpersoner med at gøre det nemmere at reducere deres affald i form af spildevand.

Klimaindsats

Vi skal passe på vores grundvand. Den globale opvarmning forårsager langvarige ændringer i vores klimasystem, og vi er nødt til at handle nu. Klimaforandringerne skal standses og deres negative indflydelse skal modvirkes.

I klimaindsatsen spiller vores virksomhed en rolle i forhold til reducering af udledning af spildevand og spredning af slam og dermed også næringsstofforureningen. Vores løsning har meget lavt energiforbrug og derfor et lavere klimaaftryk end mere energitunge spilevandsanlæg har, da pilen kan genanvendes til grøn energi.

Livet på land

Planteliv leverer 80% af vores kost. Landbruget er en vigtig økonomisk ressource og et vigtigt middel til udvikling, og vi skal bevare og genoprette økosystemer som for eksempel skove og vådområder inden 2030. Tabet af biodiversitet på land skal bremses.

Vores pileanlæg er med til at reducere forurening og nedbrydning af ferskvandshabitater, samtidig med at det bidrager til at stoppe tabet af biodiversitet i naturen.

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk