fbpx

Tungmetaller er ikke et problem i pileanlæg

3 aug, 2021 | Pil, Spildevand

Vi praler meget af vores 2. generations pileanlæg. De er bæredygtige og udnytter, at piletræerne kan gro sig store og stærke, mens de renser og fordamper spildevandet. Men så undrer du dig måske over, hvad der sker med de dårlige ting, der findes i spildevandet, som f.eks. tungmetaller? Bare rolig – dem er der styr på.

Når vi taler om spildevand, taler vi også tit om tungmetaller. Tungmetaller kommer mest fra industrien, men kan også findes i vandet fra de private husholdninger. Nogle tungmetaller er giftige for mennesker, dyr og planter, mens andre er giftige, hvis man får for meget, men livsnødvendige i små mængder. Både de tungmetaller, vi har brug for og dem, der faktisk er giftige, kan være i små mængder i vores mad. Hvis vi ikke optager dem, bliver de skyllet ud med spildevandet.

På de store rensningsanlæg bruger de kemisk rensning for at fjerne tungmetallerne. Men hvis der er skybrud, risikerer systemet at blive overbelastet, og så sendes der ubehandlet spildevand med tungmetaller ud i vandløb, søer og fjorde. Her kan det forgifte dyr og planter.

Et 2. generations pileanlæg udleder ikke noget spildevand, heller ikke efter et skybrud. De tungmetaller, som beboerne kan nå at udlede i spildevandet, ender derfor altid i bioreaktoren. Bioreaktoren består af rionet med et hulrum og halm. De piletræer, vi bruger til anlæggene, er gode til at suge vand, men de optager ikke aktivt tungmetaller. Derfor kommer der ikke flere tungmetaller i pileanlæggets træer, end der gør i vildt voksende træer, vurderer Miljøstyrelsen. Så selvom piletræerne får næring fra spildevand, bliver de ikke fyldt med tungmetaller.

Man kan derfor trygt bruge piletræerne til flis-fremstilling, til at fyre med eller putte bladene i kompostbunken.

Nu tænker du sikkert: hvad sker der så med tungmetallerne, hvis pilen ikke optager dem? De små mængder tungmetaller der med tiden ophobes i anlægget, er primært i bioreaktoren. Der er ikke fare for, at de forurener jorden, netop fordi mængderne er så små. Miljøstyrelsen har vurderet, at der vil gå næsten 2000 år, før man får en reel tungmetalforurening. Dermed er der altså ingen fare for dette i anlæggets levetid, som er omkring 25-30 år.  

Når pileanlægget skal udskiftes, kan man åbne anlægget og fjerne bioreaktoren sammen med eventuelle tungmetaller og køre det på forbrændingen. Ved at vælge et 2. generations pileanlæg forurener man altså hverken sit nærmiljø eller den danske natur med tungmetaller, men sikrer derimod at de behandles på en ansvarlig måde. 

Relaterede artikler