fbpx

Kloakering og private spildevandsrenseanlæg

Spildevandsrensning i det åbne land

Der er over 280.000 husttande i Danmark, der ikke er forbundet til kloaknettet. Husstandene findes primært i det åbne land og skal altså selv stå for at komme af med deres spildevand. Så er spørgsmålet, hvorfor skal de egentlig det, og kan man ikke bare kloakere hele landet? 

Svaret er, at det simpelthen ikke kan svare sig i det åbne land af flere grunde.

Ifølge Danva’s rapport Vand i Tal 2021, brugte spildevandsselskaberne i 2020 hele 34% af deres faktiske driftsomkostninger i gennemsnit på transportnettet. Det vil sige, at de bruger over en tredjedel af deres penge på bare at transportere spildevandet. Derudover viser en opgørelse over spildevandselskabernes investeringer og renoveringer, at 82% af de gennemførte investeringer og renoveringer anvendes til forbedringer og udbygninger af transportnettet.

— Det er altså rigtigt dyrt at udbygge kloaknettet og at skulle pumpe spildevandet over længere afstande. 

Det kan derfor ikke svare sig at udvide kloaknettet til også at dække det åbne land. Hvis man gjorde dette, ville gennemsnitsprocenten der bliver brugt på at pumpe vandet også stige markant, da gennemsnitslængden fra husstandene til renseanlæggene vil stige. Men hvad gør man så? Så skal man man have et privat spildevandsrensningsanlæg. Med nogen løsninger såsom pileanlæg, er det også muligt at gå flere ejendomme sammen om at anlæg.

Læs om pileanlæg

 

  FAKTA OM

  De 3 dyreste spildevandsrenseanlæg

  Miljøstyrelsen har i samarbejde med Niras i 2017 lavet en rapport hvor de konkludere at:

  De 3 dyreste anlæg til helårsboliger over en periode på 20 år er:

  1) Kontraktligt medlemskab af forsyningen,
  2) Samletank
  3) Minirenseanlæg

  Alternativ til Minirenseanlæg?

  Hvis du i stedet vælger et 2. generations pileanlæg, skal du ikke bekymre dig om støjniveau, kemikalieforbrug, tømning af bundfældningstank eller lugtgener, for vores anlæg er et lukket anlæg og anvender naturens kræfter til rense dit spildevand.

  Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for en lovpligtig serviceaftale og for skulle betale spildevandsafgifter.

  Kontakt os og hør mere

  Spildevandsrenseanlæg

  Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

  Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

  Kontakt os og hør mere

   

  Alternativ til kloakering

  Når det ikke kan svare sig at kloakere, så bliver ansvaret for spildevandsrensningen i det åbneland lagt ud på de enkelte ejendomme. Du har dog stadig muligheden for at tilmelde dig forsyningen og så er det bare kommunen der vælger og drifter et mindre renseanlæg på din grund. Det er dog ikke sikkert du kan få tilbuddet, da det i nogle kommuner kun bliver givet til helårsboliger, så hvis du har dit sommerhus i tankerne, er det altså ikke muligt. 

  Vi anbefaler dog ikke, at man tager imod tilbuddet om medlemskab af forsyningen, fordi denne løsning er markant dyre end hvis man selv får lavet et anlæg.  Det koster nemlig 35-50.000 kr. alene i tilslutning bidrag – så du skal altså stadig have penge op af lommen med det samme.  Samtidig er der ofte også et krav om at du selv står for etablering og vedligeholdelsen af bundfældningstanken og dertil kommer etablering på din egen grund. – Du går altså heller ikke helt fri for ansvar. Derudover skal du også løbende betale afledningsbidrag og et fast  stikledningsbidrag. Du kan læse mere om de forskellige afgifter her.

  Private spildevandsrenseanlæg

  Så er der private renseanlæg tilbage og her findes mange typer. Det er vigtigt at vide at, der ikke er frit valg på alle hylder når der kommer til at vælge et spildevandsanlæg, det afhænger af din renseklasse, hvilken type påbud du har fået og forholdene i og omkring ejendommen. Renseklassen fortæller om, hvad du skal rense for og de forskellige er O, OP, SO, SOP. Hvilken renseklasse du skal opfylde, er angivet i dit påbud og du kan læse mere om disse her.

  Når man skal vælge anlæg, er det også vigtigt at kigge både på etablerings- og driftsomkostninger. F.eks. koster det ca. 6.000 kr. at drifte et minirenseanlæg om året, så det er vigtigt man ikke kun ser på, hvad anlægget koster men også driftsomkostningerne – så selvom et pileanlæg er dyre i anlægsudgifter, så er det helt afgjort et af de aller billigste løsninger på sigt. F.eks. er minirenseanlæg rigtig dyre og drifte og det koster faktisk omkring 6.000kr. årligt.

  Der er er selvfølgelig fordele og ulemper ved de forskellige typer anlæg, men hvis du vælger vores 2. generations pileanlæg, slipper du både for afledningsafgifter, tømning af bundfældningstank og lovpligtige serviceaftaler. Vi synes det er vigtigt at du vælger det anlæg der er rigtigt for dig, derfor kan du kan læse mere om vores 2. generations pileanlæg her, men også mere om de andre løsninger på markedet her.

   

   Pileanlæg, 2. generation

   Vores patenterede 2. generations pilerensningsanlæg benytter sig af naturens kræfter til at rense dit spildevand og har
   som det eneste rensningsanlæg 0% udledning til naturen.

   Hvis du vælger et vores pileanlæg, slipepr du samtidig for at betale afgifter og for tømning af bundfældningstank.

    

   Læs om pileanlæg

    

   Du kan også læse mere om hvordan pilen renser spildevandet.

    

   Minirenseanlæg

   Minirenseanlææget modtager spildevandet fra en bundfældningstank. Vandet løber gennem renselegemer i renseanlægget, som fjerner de forurenende stoffer fra spildevandet og bliver herefter ledt ud. Dog kan de ikke rense for fosfor uden tilsætning af kemikalier. 

   Læs mere om Minirenseanlæg og hvad du skal være opmærksom på.

   Beplantet filteranlæg

   Det beplantede filteranlæg modtager spildevandet fra en bundfældningstank. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer der sidder på sandkornene og plante rødderne under forbrug af ilt. Da antallet af planter er begrænset, er det dog nødvendigt at tilføre ilt ved beluftning for at vandet renses tilstrækkeligt Dog kan de ikke rense for fosfor uden tilsætning af kemikalier.

   Læs mere om Beplantet filteranlæg og hvad du skal være opmærksom på.

   Biologisk Sandfilteranlæg

   Det biologiske snadfilteranlæg modtager spildevandet fra en bundfældningstank. Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer der sidder på sandkornene under forbrug af ilt. Så vandet bliver renset mens det siver ned igennem sandet. Dog kan de ikke rense for fosfor uden tilsætning af kemikalier.

   Læs mere om Biologiske sandfilteranlæg og hvad du skal være opmærksom på.

   Septiktank / bundfældningstank

   En septiktank bliver ofte også kaldt en bundfældningstank.  Når spildevandet forlader huset, ender det i septiktanken hvor dele af spildevandet bundfælder inden vandet løber videre. Førhen har man ikke haft et renseanlæg efter septiktanken, hvorved spildevandet bare er løbet direkte i en faskine eller å. I dag er det dog nødvendigt at supplere tanken med et renseanlæg, da denne løsning ellers ikke er lovlig og mange der stadig har denne løsning, får påbud fra kommunen om at skulle forbedre deres spildevandsrensning.

   Læs mere om Septiktank og hvad du skal være opmærksom på.

   Nedsivningsanlæg

   Nedsivningsanlægget modtager spildevandet fra en bundfældningstank. Spildevandet siver ned igennem jordlagene og mikroorganismer i jorden nedbryder spildevandets indhold af omsættelige stoffer inden det når grundvandet.

   Læs mere om Nedsivningsanlæg og hvad du skal være opmærksom på.

   Samletank

   En samletank modtager spildevandet fra dit hus og når den er fyldt op skal den tømmes af en slamsuger. 

   Denne løsning vil derfor ofte være dyr hvis du har et normalt forbrug og andbefales derfor kun til sommerhuse som ikke bruges ofte. 

   Pileanlæg, 1. generation

   Disse pileanlæg modtager spildevandet fra en bundfældningstank. Det er et lukket anlæg og pilen optager næringstofferne og fordamper vandet.

   Disse anlæg er dog ret store og kræver en del vedligeholde i form af spuling af slanger og tømning af bundfældningstank. 

   Læs mere om forskellen på pileanlæg her.

   Fordele og ulemper ved forskellige typer spildevandsrenseanlæg

   Vi har prøvet at gøre det nemt og samlet en oversigt der beskriver de forskellige løsninger der findes på markedet og deres respektive fordele og ulemper. 

   Vi rådgiver også gerne om de forskellige typer anlæg og hjælper med at finde ud af hvilket anlæg der passer til dine behov.

   Kontakt os og hør mere