fbpx

Spildevand, hvad er det egentlig?

16 feb, 2021 | Pil, Renseklasser, Spildevand

Vandet bevæger sig hele tiden rundt i et kredsløb fra grundvand, vandløb, søer og havet til skyer. Hvilket det har gjort i mange millioner af år, men hvor kommer spildevand ind i billedet? Og hvad sker der egentlig med det, efter det er blevet renset? 

Spildevand indeholder stoffer, der kan være skadelige for vandmiljøet og skal derfor renses inden det ledes ud i naturen, og igen bliver en del af kredsløbet. 

Men lad os starte med at definere hvad spildevand egentlig er. Spildevand er enten brugt vand f.eks. det der løber ud i kloakken, når vi skyller ud i toilettet, eller vand der løber ned i vores kloakker af sig selv, f.eks. når det regner. Spildevand kommer altså forskellige steder fra og kan deles ind i forskellige grupper. 

Du kan se et overblik over disse i illustrationen nedenunder. 

Lad os tage udgangspunkt i husspildevand. Når vand løber ned i kloakken, bliver det ledt til et spildevandsrenseanlæg enten offentligt eller jeres eget private, for at blive renset. Hvis ingen af disse er tilfældet, kan det være, at du har fået påbud om at forbedre din rensning. Hvis det er tilfældet, kan du læse mere om hvilken løsning du skal vælge og hvad du skal være opmærksom på her.

Selv efter spildevandet har været igennem renseanlægget,
er det stadig ikke så rent som drikkevand! 

Du udleder stadig f.eks. næringsstoffer og mikroplast. Vandet skal altså også igennem naturens kredsløb for at blive helt rent. Med vores løsning, pilerenseanlæg, springer vi dette step over og sikrer, at der ikke bliver ledt miljøskadelige stoffer ud i naturen, da vi ingen udledning har og lader naturens kræfter rense spildevandet med det samme.

Over 60% af spildevandsslam ender på markerne 

Når spildevandet bliver renset, er der også et restprodukt, nemlig slam. Det er alt det, der bliver samlet op undervejs og ikke bliver ledt med ud. Noget slam sendes til forbrændingsanlæg, noget bruges i biogasanlæg, men over 60% af slammet i Danmark ender som gødning på vores marker. Hvis ikke man ønsker at bidrage til, at slammet ender på vores marker og dermed i vores natur, skal man vælge en løsning uden bundfældningstank. På nuværende tidspunkt er vi de eneste, der lever op til dette. 

Relaterede artikler