fbpx

Hvad skal man være opmærksom på?

Septiktank

 

Hvad er en septiktank?

En septiktank bliver ofte også kaldt en bundfældningstank.  Når spildevandet forlader huset, ender det i septiktanken hvor dele af spildevandet bundfælder inden vandet løber videre. Førhen har man ikke haft et renseanlæg efter septiktanken, hvorved spildevandet bare er løbet direkte i en faskine eller å. I dag er det dog nødvendigt at supplere tanken med et renseanlæg, da denne løsning ellers ikke er lovlig og mange der stadig har denne løsning, får påbud fra kommunen om at skulle forbedre deres spildevandsrensning.

Hvordan virker en septiktank?

Septiktanken tilbageholder kun fedt, papir og andre affaldsstoffer fra spildevandet, inden det bliver ledt videre til renseanlægget. Grunden til at man ikke kan nøjes med en septiktank, men nu også skal have et renseanlæg, er fordi spildevandet ikke bliver renset nok. Septiktanke renser kun spildevandet for 30% af det organiske stof samt en smule fosfor og kvælstof.

 

Hvad koster en septiktank?

En ny septiktank er en ekstra omkostning på omkring 15.000-20.000 kr.  Selv hvis du har en gammel septiktank, er der stor sandsynlighed for at den skal udskiftes når du laver en ny spildevandsløsning. Der er nemlig kommet nye krav til tanken om at den skal have 3 kamre og være CE-mærket. Så sørg for det er med i tilbuddet du får fra kloakmesteren.

 

Læs om et alternativ

 

Hvad koster det at få tømt en septiktank?

Udover det koster penge at få en ny bundfældningstank koster det også noget at drifte den. Det er nemlig lovpligtigt, at bundfældningstanken tømmes mindst en gang om året. Hvor ofte den skal tømmes afhænger af dit forbrug, og hvad det det koster afhænger af ordningen i din kommune, men det ligger omkring ca. 1.000 kr. pr. gang.

FAKTA OM

Septiktank

-Skal være CE-mærket

-Skal have mindst 3-kamre 

-Skal mindst tømmes en gang om året

-Slammet fra din septiktank ender på vores marker 
 

– En tømning koster ca. 1.000 kr.

  

Alternativ til septiktank?

Vil du helst slippe for at skulle have en septiktank? -Og spare penge fordi den ikke skal tømmes

Så skal du vælge vores 2. generationspileanlæg, det er nemlig den eneste løsning på markedet der ikke har en septiktank.

Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for en lovpligtig serviceaftale og for skulle betale spildevandsafgifter.

 

Kontakt os og hør mere

Miljøpåvirkning

Når ens septiktank bliver tømt, bliver indholdet kørt til et af de store renseanlæg. Herefter har slammet forskellige skæbner og ifølge Affaldstatistikken fra miljøstyrelsen, så ender 60% af det på vores marker, hvilket svarer til mere end 80.000 tons slam om året.  

Spildevandsslam indeholder store mængder organisk stof, fosfor og kvælstof, som er godt når man skal gøde jorden, men hvis det bliver udvasket eller ledt til vandløb, søer eller havet, så kan det ende i en næringsstofforurening. I korte træk leder næringsstofforurening til øget algevækst, dårlig vandkvalitet og i sidste ende iltsvind og massedød -Hvilket er grunden til spildevandet renses for næringsstoffer.

Der er også andet i slammet end næringsstoffer og det er faktisk sådan at Arla Foods har opsat et krav om at spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg eller fra private rensningsanlæg IKKE må spredes på marker, der anvendes af gårdene, fordi der er risiko for spredning af uønskede stoffer.

Så man skal også tage stilling til om man ønsker at bidrage til udspredelse af slam og stoffer i naturen, eller om man hellere vil have en løsning uden en septiktank.

 

Er der andre alternativer?

Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

Kontakt os og hør mere