fbpx
Vi bruger naturens egne kræfter

Sådan renser vores pileanlæg dit spildevand

Sådan er pileanlægget opbygget

Når spildevandet fra din husholdning bliver koblet på vores pileanlæg, bliver det først samlet og blendet i brønden. Herfra løber vandet gennem fordelerslangen ud i selve pileanlægget, der består af en bioreaktor og en masse piletræer.

Det er pilens helt fantastiske evne til optage og fordampe vandet, der gør pileanlægget 100% udledningsfrit og miljøvenligt. Læs mere om hvordan de enkelte dele i anlægget virker herunder.

Sådan ser det ud

Brønden med knivpumpe

I brønden sidder knivpumpen, der fungerer på samme måde som en blender. Pumpen sørger for, at alt slam i spildevandet bliver findelt inden det bliver sendt videre ud i pileanlæggget. Derfor skal brønden aldrig tømmes, modsat hvad brønde i andre typer renseanlæg skal.

Fordelerslangens unikke design

Vores fordelerslange har et unik og patenteret design. Fordelerslangen
sikrer, at spildevandet bliver ligeligt fordelt ud i hele anlægget. På fordelerslangen er lavet med en form for “bevægelige læber”, der åbner og lukker sig i takt med, at spildevandet bliver ledt ud i slangen.

“Læbernes” bevægelse forhindrer, at slangen stopper til og at det nogensinde bliver nødvendigt at spule slangen igennem. Den funktion findes f.eks. ikke i et 1. generations pileanlæg.

 

Bioreaktoren og piletræerne

Bioreaktoren er opbygget af halmballer med et metalnet (rionet) uden om. I bioreaktoren vil mikroorganismer nedbryde det
blendede spildevand.

Pilens rødder optager vandet og næringsstofferne. Det er også pilens rødder der bidrager med den ilt, mikroorganismerne skal bruge for at nedbryde det blendede spildevand i bioreaktoren.

 

Se her, hvordan det bliver bygget

Hvis du vil se og høre mere om vores anlæg ligger der flere videoer på vores Youtube kanal. For at se dem, klik her!

Er du lidt mere teknisk interesseret?
Så kan du her læse hvad DTU Miljø siger 

DTU Miljø’s rapport om vandbalancen i vores anlæg.

Download rapporten på dansk
Download rapporten på engelsk

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk