Hvordan virker anlægget?

Med vores pileanlæg går du fremtiden i møde med grøn samvittighed

Sådan ser det ud

Kloakken fra huset bliver forbundet med brønden, hvor knivpumpen sidder. Her bliver spildevandet blendet, hvorefter det bliver ledt videre ud til pilerensningsanlægget. I toppen af anlægget sidder en fordelerslange, som sørger for at spildevandet bliver fordelt udover hele anlægget. Herefter fordamper vandet via pilen. Du kan læse mere om anlæggets forskellige dele og funktioner i det følgende.

Sådan ser det ud

Knivpumpen

Knivpumpens funktion er at blende spildevandet til en grød, som løbende bliver pumpet videre til pilerensningsanlægget. Knivpumpen starter, når brønden er 70% fyldt op. En pumpe til et almindeligt anlæg kører i gennemsnit 48 timer på et år, og det årlige strømforbrug er ca. 200 kr.

Fordelerslangen

Vores fordelerslange er en unik patenteret løsning, hvis formål er at fordele spildevandet til hele anlægget. Fordelerslangen sørger for, en balanceret fordeling af spildevandet, som giver piletræerne optimale vækst muligheder. 

Det unikke ved vores design er, at fordelerslangen er lavet med en form for “bevægelige læber”, som åbner og lukker sig i takt med, at spildevandet bliver tilført. Når læberne bevæger sig, undgår man, at de stopper til og skal renses, som det er tilfældet ved 1. generations pileanlæg.

Bioreaktoren og piletræerne

Fordelerslangen sidder i toppen af bioreaktoren, og fordeler vandet ud over denne. Selve bioreaktoren, består af halmballer med et metalnet (rionet) uden om, som er delvist dækket af en fiberdug. Piletræernes rødder vokser ind nederst i bioreaktoren.

I bioreaktoren vil mikroorganismer nedbryde det blendede spildevand. Pilens rødder optager vand, nærringstoffer og tungmetaller, og bidrager med den ilt som mikroorganismerne skal bruge for at nedbryde det blendede spildevand i bioreaktoren.