Sådan foregår det

Vi har forsøgt at gøre det så nemt for dig som muligt

Vi mener ikke, at du skal tænke over din kloakering i hverdagen. Det er en ting, som bare skal fungere. Derfor har vi udviklet et anlæg, som er vedligeholdelsesfrit for dig. Vælger du Salix Greentech, får du ikke bare miljørigtig kloakering med økonomiske fordele – du får kloakering, som du først skal skænke en tanke igen efter 25 år.

Sådan kommer I i gang! 

Fire trin for at komme i gang med projektet

1. Indledende samtale

Viser I interesse for vores 2. generations pilerensningsanlæg, tager vi en uforpligtende samtale med Jer. Det er vigtigt at pointere, at I som kunde ikke har sagt ja til noget endnu. Den bindende aftale træder først i kraft, når I underskriver den endelige kontrakt.

2. Ansøgning om tilladelse

Når kontrakten er underskrevet, udfylder og indsender vi ansøgningen
til kommunen. Opførelsen af anlægget kan først gå i gang,
når tilladelsen er i hus.

3. Anlægget opføres

Når kommunen har givet tilladelse, kan vi begynde på opførelsen
af anlægget. Vi vil sammen med Jer finde de rette datoer for,
hvornår vi skal komme og opføre anlægget. Arbejdet tager 2-4 dage.

Som udgangspunkt kan vi opføre anlægget hele året, så længe jorden er frostfri, og det ikke regner for meget.

4. Piletræerne plantes,
og anlægget tages i brug

Det sidste step i opførelsen af anlægget er, at pilen plantes. Det markerer nemlig, at pilerensningsanlægget er klar til at blive taget i brug, og derfor forbindes anlægget også først til kloakken her.