fbpx

Pileanlæg og deres historie

12 nov, 2021 | Pil, Renseanlæg, Spildevand

Hvornår de blev opfundet?

Pileanlæg er ikke nogen ny teknologi, og det ældste anlæg i Danmark blev etableret i slutningen af 1991. Der blev dog ikke etableret så mange anlæg i 90’erne, hvor det formodes at mellem 30-60 stk. blev opført. Herefter har der dog været fart på, og i dag er der opført over 5.000 pileanlæg i Danmark.

Nu tænker du måske, når det er en så gammel teknologi, er det så stadig en relevant løsning? 

Og svaret er ja! I høj grad.

Der er sket udvikling indenfor området, men pileanlæg er stadig en lavteknologisk løsning baseret på simple biologiske processer. Der findes godt nok forskellige typer pileanlæg, fra store og bredde 1. generations pileanlæg med bundfældningstank til nye anlæg uden tank og som er væsentlig mindre og har langt færre ulemper. Men kort sagt, så er et pileanlæg et jordfyldt, udendørs vandtæt bassin som er tilplantet med pil. Det er så pilen der renser spildevandet ved at optage næringsstoffer og fordampe vandet. Du kan læse mere om hvordan pileanlæg fungere her.

Vores 2. generations pileanlæg er baseret på de samme principper som de ældre pileanlæg – Vi har bare optimeret designet. Det har vi gjort i forhold til opmagasineringskapaciteten, fordampningspotentialet og mængden af regnvand, hvilket fører til et mindre og mere effektivt anlæg. Derudover har vi fjernet bundfældningstanken og vi anvender en patenteret fordelerslange, så årlig spuling af denne ikke er nødvendig. Du kan læse mere om forskellen på vores pileanlæg og de traditionelle pileanlæg her.

Har pileanlæg så også en plads i fremtiden? 

Der er fuld gang i den grønne omstilling og man bliver som forbruger mere og mere opmærksom på, hvad der sker med de ting vi smider ud – Om det er madspild, genanvendelse eller ens spildevand.

Vi mener pileanlæg helt klart også har en plads i fremtiden, da det er den eneste løsning på markedet, der ikke udleder og dermed ikke bidrager til næringsstofsforurening af vores søer og vandløb, samtidig med man derfor slipper for at betale afledningsafgifter. Du kan læse mere om næringsstofsforurening her og om afledningsafgifter her.

Da pileanlæg er et lukket anlæg, er de derfor heller ikke følsomme over for store udsving i til førelsen af vand. Det vil sige at du ikke skal være bekymret for om dit renseanlæg bliver overbelastet og sender u-renset spildevand ud i naturen, hvis du har mange gæster eller på længere tids ferie. Men dette gør sig særligt også gældende på grund af klimaforandringerne, hvor man forventer at ekstrem regn såsom skybrud er noget vi kommet til at se oftere.

Vi ser allerede nu, at man flere steder helt forbyder nedsivningsanlæg for at sikre grundvandet. Så spørgsmålet er, om man på sigt vil blive ved med at nedsætte grænseværdierne for hvor meget af de forskellige næringsstoffer det rensede spildevand må indeholde, eller om det en dag måske helt bliver helt forbudt at udlede spildevand. Så pileanlæg har ikke bare en plads i fremtiden – det er også en fremtidssikret løsning.

Så et pileanlæg er en grøn, miljøvenlig, lavteknologisk, stabil og fremtidssikret løsning

Hvis du har spørgsmål til, er interesseret i at få at pileanlæg eller vil vejledes om de forskellige løsninger der findes på markedet, tager vi meget gerne en snak med dig. Du kan ringe på 42 90 92 93, eller skrive til os på info@salixgreentech.dk.

Relaterede artikler