fbpx

Pileanlæg – giv biodiversiteten en hjælpende hånd

10 sep, 2021 | Pil

Kunne du tænke dig at give den danske biodiversitet en hånd og være med til at sikre, at vi også har en rig natur i fremtiden? Så læs her hvordan du ved at vælge et 2. generations pileanlæg hjælper det danske dyreliv.

Biodiversiteten er truet i hele verden, også i Danmark, hvor flere og flere dyre- og plantearter forsvinder lokalt og nationalt. Det sker, fordi naturen mangler plads og dyrene mangler føde.

Nogle arter er så små, at vi ikke rigtigt lægger mærke til at de forsvinder. Det gælder for eksempel mange insekter. Måske har du alligevel opdaget, at når du kører en tur om sommeren, bliver bilruden ikke dækket af insekter som før i tiden?

Når insekterne forsvinder, mangler frøer, fugle og pattedyr føde. Bare en enkel mejsefamilie spiser over 10.000 insekter fra ungerne kommer ud af ægget og indtil de forlader reden! Så når antallet af insekter falder, forsvinder fuglesangen.

Også mennesker har også brug for insekter. Vi får bestøvet vores afgrøder af bier, sommerfugle, biller og fluer, og uden dem kommer der ingen æbler på frugttræerne eller tomater på tomatplanten.

Et stort problem for insekterne er at de mangler føde tidligt på året, hvor der ikke er så mange blomster der er sprunget ud. Her hjælper pileanlæg, for pilen får blomster allerede i det tidlige forår – og nogle allerede i marts. En forårsdag kan man stå under piletræerne og se nyvågnede humlebidronninger, der brummende flyver rundt fra gren til gren. Ved siden af vil flere af vores vilde bier have travlt med at samle madpakker til deres larver. Også svirrefluer og forårssommerfugle vil komme forbi så man kan beundre alle deres mange flotte farver.

Ud over føde giver piletræerne insekterne ly for regn og læ for vinden. Sangfuglene kan finde føde blandt træerne og bruge det som gemmested for rovfugle. Pindsvin kan gå på jagt efter insekter mellem stammerne.

Et pileanlæg skaber altså føde og levesteder for både insekter, pattedyr og fugle.

Men det er ikke kun på landjorden, at et 2. generations pileanlæg er godt for biodiversiteten. Fordi pileanlægget har nul-udledning, slipper intet af spildevandet ud i vandmiljøet. Det er vigtigt, for selv renset spildevand indeholder ofte kvælstof og fosfor, to næringsstoffer der kan forurene vandløb, søer og fjorde. Spildevand med kvælstof og fosfor kan føre til, at fiskene og de andre dyr og planter dør. Derfor er et 2. generations pileanlæg uden udledning et sikkert valg når du vil beskytte vandmiljøet.

Et pileanlæg er altså ikke kun en grøn løsning for dig – det hjælper også biodiversiteten på land og i vand.
Dét synes vi er ægte bæredygtighed!

Relaterede artikler