fbpx
Hvad skal man være opmærksom på?

Minirenseanlæg

Det er ikke nemt at finde ud af hvilket renseanlæg man skal vælge og der er desværre heller ikke frit valg på alle hylder. Man skal være opmærksom på at nogen anlæg er billige at etablere, men så til gengæld har meget høje driftsomkostninger. Hvilket anlæg du kan få, afhænger af hvilken type påbud du har fået, hvilken renseklasse du skal leve op til og forholdende på din grund.

Hvad er et minirenseanlæg?

En af de spildevandsanlæg man har mulighed for at vælge, er minirenseanlæg. Minirenseanlæg er præfabrikerede biologiske/og eller kemiske renseanlæg. De er bygget op lidt forskelligt alt efter hvilken forhandler du køber dem fra, men renseprincippet er det samme; vandet løber gennem renselegemer i renseanlægget, som fjerner de forurenende stoffer fra spildevandet og bliver herefter ledt ud. Da der er udledning, skal man stadig betale afledningsafgifter.

Læs om et alternativ

Hvis du vil slippe for afgifterne, skal du i stedet vælge et lukket anlæg, såsom vores 2. generations pileanlæg. Læs mere om forskellene på lukkede anlæg, udledning og nedsivning her.

Skal jeg vælge et minirenseanlæg?

Hvis du overvejer at få installeret et minirenseanlæg er der flere ting du skal være opmærksom på. Følgende punkter er taget fra Miljøstyrelsens vejledning til borgere om minirenseanlæg:

  1. Er anlægget CE-mærket?
  2. Kan anlægget rense til den lokale renseklasse i området, dvs. kan anlægget overholde de lokale udlederkrav?
  3. Kan anlægget rense tilstrækkeligt under de lokale forhold, f.eks. temperatur?

FAKTA OM

Driftsomkostninger minirenseanlæg

Spildevandsafgifter

Højt energiforbrug 

Tømning af bundfældningstank

Lovpligtig serviceaftale

Kemisk fosfornedfældning

– Forløber sig til 6.000 kr. årligt

Alternativ til Minirenseanlæg?

Hvis du i stedet vælger et 2. generations pileanlæg, skal du ikke bekymre dig om støjniveau, kemikalieforbrug, tømning af bundfældningstank eller lugtgener, for vores anlæg er et lukket anlæg og anvender naturens kræfter til rense dit spildevand.

Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for en lovpligtig serviceaftale og for skulle betale spildevandsafgifter.

Kontakt os og hør mere

Miljøstyrelsens punkter

For at du kan tage din beslutning på et oplyst grundlag, så vi vil i det følgende gå lidt mere i dybden med Miljøstyrelsens punkter. De første 3 punkter er krav kommunen stiller, når du ansøger om at få lov til at etablere minirenseanlægget på din grund. Det er altså et krav at anlægget er CE-mærket. Men CE-mærket fortæller kun noget om anlæggets evne til at rense, så det betyder ikke, at anlægget lever op til det rensekrav du har fået eller og det fortæller heller ikke om anlægget passer til de lokale forhold som f.eks temperatur. Dit rensekrav er angivet i det påbud du har modtaget af kommunen og vil enten være O, OP, SO eller SOP, læs mere om de forskellige renseklasser her.

Kemikalieforbrug

En af deting man skal være opmærksom på, er at minirenseanlæg har rigtig mange driftsomkostninger og det er også her kemikalieforbrug kommer ind i billedet. 

Hvis du vælger et minirenseanlæg, så kræver det kemisk fosforfældning eller nedsivning, for at det skal fjerne fosfor.

Fosforfældning kræver etablering af en fosforbrønd og årligt til førelse af kemikalier. I minirenseanlæg med fosforfældning tilføres minirenseanlægget et kemisk stof, som fosforen bindes til. Stoffet tilsættes anlægget via en doseringsanordning, som monteres på anlægget. Når fosforen har bundet sig til stoffet, bundfældes dette sammen med øvrigt slam. Fosforfældning koster mellem 800-1.000 kr. om året. Med hensyn til nedsivning, så kræver det en længere forklaring, da der er  rigtigt mange krav og forbehold der skal  opfyldes for at man kan få lov til at lave nedsivning, læs mere om det her. Hvis man gerne vil passe på vores grundvand og miljøet, kan man vælge en løsning uden nedsivning og som naturligt renser for fosfor såsom pileanlæg.

Energiforbrug

Et minirenseanlæg har pumper, beluftning mm. der kræver strøm, så en anden af minirenseanlægs driftsomkostninger er deres energiforbrug. Et minirenseanlæg bruger mere end 400 kWh om året. Til sammenligning bruger et 2. generationspileanlæg kun 23 kWh om året – Et minirenseanlæg bruger altså mere end 17 gange så meget strøm, til skade for klimaet og din pengepung.

Læs om alternativet

Forhold i forbindelse med tømning af bundfældningstank

Alle løsninger på markedet, undtagen 2. generationspileanlæg, har en bundfældningstank, som man har pligt til at få tømt mindst en gang om året. Derfor skal der også være nem adgang for slamsugeren og man skal være opmærksom på den ikke lige skal køre igennem jeres køkkenhave for at komme hen til anlægget.

Derudover skal du være opmærksom på at det koster noget at få den tømt, hvor meget afhænger af ordningen i din kommune, men det koster omkring 1.000 kr. pr. tømning.

Placering og grundvandsspejl

Der er opsat afstand krav til forskellige ting såsom afstand til søer, vandløb, bygninger, boringer og skel. Når man vælger placering, skal man også være opmærksom på at Minirenseanlægget bliver leveret med en lastvogn med kran, så der skal også være plads til at denne kan køre ind og sætte anlægget af. 

Minirenseanlæg skal ydermere sikres mod opdrift. Det skal de, fordi grundvandet godt kan få minirenseanlæg til at stige op af jorden. Det er derfor vigtigt at undersøge hvor højt grundvandsstanden er på din grund og hvilket materiale minirenseanlægget er lavet af; beton eller plastik.

Alternativ til Minirenseanlæg?

Hvis du i stedet vælger et 2. generations pileanlæg, skal du ikke bekymre dig om støjniveau, kemikalieforbrug, tømning af bundfældningstank eller lugtgener, for vores anlæg er et lukket anlæg og anvender naturens kræfter til rense dit spildevand.

Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for en lovpligtig serviceaftale og for skulle betale spildevandsafgifter.

Kontakt os og hør mere

Lugtgener og støj

Kommunen vurderer om støj og lugtgener fra anlægget på den valgte placering kan værre til gene for dig eller dine naboer. Det er et krav at der i selve minirenseanlægget anvendes støjsvage maskiner, eller rettere sagt så må lydniveauet fra anlægget ikke overskride 35dB(A) på to meters afstand. Derudover kan der forekomme der lugtgener fra minirenseanlæg. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvor anlægget og dets evt. udluftning placeres.  Så selvom det er billigst at placere anlægget tæt på huset og bundfældningstanken, da der skal nedgraves færre meter kloak, kan det være en god ide at placere det længere væk, så ikke sommeraftnerne på terrassen bliver ødelagt af lugten af kloak. Derudover skal det også placeres i ’’lugtsikker’’ afstand til naboskel, ellers vil placeringen ikke blive godkendt af kommunen.

Man kan også vælge en løsning der ikke har lugtgener, det slipper man nemlig for ved at vælge vores lukkede 2. generations pileanlæg. Vær opmærksom på, at det kun er tilfældet for vores pileanlæg, da de traditionelle 1. generationspileanlæg også er kendt for at have problemer med lugtgener grundet deres opbyggelse og tendens til overløb.

Service, produktkendskab, reservedele, anvendelige brugervejledninger

Du skal være opmærksom på at der er en lovpligtig serviceaftale på minirenseanlæg, så det er en udgift du ikke slipper udenom. Det er nemlig et krav at anlægget som minimum services 1 gang årligt, og at det tjekkes om anlægget renser som det skal. Kommunen kan godt kræve at der tages flere målinger. Det er dit ansvar at der til hver en tid foreligger en serviceaftale med en kvalificeret aktør på dit minirenseanlæg. En del af serviceaftalen skal også være en tilkaldevagt ordning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis du ikke sørger for at have en serviceaftale, kan du straffes med bøder.

Det er også dit ansvar når anlægget er installeret, at det overholder kravene der står i den tilladelse til etablering af anlægget som kommunen har udstedt. Hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, kan kommune give dig nye påbud eller kræve du installerer et nyt anlæg. Så det er vigtig du får en god snak med kloakmesteren og sætter dig ind i det anlæg du vælger.

Minirenseanlæg er nemlig ikke særligt adaptive, da de ikke er lavet til at modtage store belastninger (familie fødselsdag) eller længere perioder uden aktivitet (når du tager på ferie), hvilket også kan forringe anlæggets effektivitet. Bemærk også at nogle detergenter / vaskemidler og andet kan have en hæmmende effekt af minirenseanlæggets renseevne. Dette er også tilfældet for mælk og klor.

Det er også dit ansvar at der ikke er flere beboere på ejendommen en anlægget er dimensioneret til. Så det er vigtigt at tænke over hvor mange personenheder (PE) dit anlæg skal være til. Hvis i er flere beboere end anlægget er dimensioneret til, vil det gå udover anlæggets rensning a f spildevandet og derfor kan kommunen tophæve tilladelsen.

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk

Er der andre alternativer?

Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

Kontakt os og hør mere