fbpx

Kloakering og spildevandsrensning i det åbne land

3 dec, 2021 | Spildevand

Der er over 280.000 husttande i Danmark, der ikke er forbundet til kloaknettet. Husstandene findes primært i det åbne land og skal altså selv stå for at komme af med deres spildevand. Så er spørgsmålet, hvorfor skal de egentlig det, og kan man ikke bare kloakere hele landet? 

Svaret er, at det simpelthen ikke kan svare sig i det åbne land af flere grunde.

Ifølge Danva’s rapport Vand i Tal 2021, brugte spildevandsselskaberne i 2020 hele 34% af deres faktiske driftsomkostninger i gennemsnit på transportnettet. Det vil sige, at de bruger over en tredjedel af deres penge på bare at transportere spildevandet. Derudover viser en opgørelse over spildevandselskabernes investeringer og renoveringer, at 82% af de gennemførte investeringer og renoveringer anvendes til forbedringer og udbygninger af transportnettet.

— Det er altså rigtigt dyrt at udbygge kloaknettet og at skulle pumpe spildevandet over længere afstande. 

Det kan derfor ikke svare sig at udvide kloaknettet til også at dække det åbne land. Hvis man gjorde dette, ville gennemsnitsprocenten der bliver brugt på at pumpe vandet også stige markant, da gennemsnitslængden fra husstandene til renseanlæggene vil stige. Men hvad gør man så?

Når det ikke kan svare sig at kloakere, så bliver ansvaret for spildevandsrensningen i det åbneland lagt ud på de enkelte ejendomme. Du har dog stadig muligheden for at tilmelde dig forsyningen og så er det bare kommunen der vælger og drifter et mindre renseanlæg på din grund. Det er dog ikke sikkert du kan få tilbuddet, da det i nogle kommuner kun bliver givet til helårsboliger, så hvis du har dit sommerhus i tankerne, er det altså ikke muligt. 

Vi anbefaler dog ikke, at man tager imod tilbuddet om medlemskab af forsyningen, fordi denne løsning er markant dyre end hvis man selv får lavet et anlæg.  Det koster nemlig 35-50.000 kr. alene i tilslutning bidrag – så du skal altså stadig have penge op af lommen med det samme.  Samtidig er der ofte også et krav om at du selv står for etablering og vedligeholdelsen af bundfældningstanken og dertil kommer etablering på din egen grund. – Du går altså heller ikke helt fri for ansvar. Derudover skal du også løbende betale afledningsbidrag og et fast stikledningsbidrag. Du kan læse mere om de forskellige afgifter her.

Så er der private renseanlæg tilbage og her findes mange typer. Når man skal vælge anlæg, er det vigtigt at kigge både på etablerings- og driftsomkostninger. F.eks. koster det ca. 6.000 kr. at drifte et minirenseanlæg om året, så det er vigtigt man ikke kun ser på, hvad anlægget koster men også driftsomkostningerne – så selvom et pileanlæg er dyre i anlægsudgifter, så er det helt afgjort et af de aller billigste løsninger på sigt. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Niras i 2017 lavet en rapport hvor de konkludere at:

De 3 dyreste anlæg til helårsboliger over en periode på 20 år er:
1) kontraktligt medlemskab af forsyningen,
2) samletank
3) minirenseanlæg

Der er er selvfølgelig fordele og ulemper ved de forskellige typer anlæg, men hvis du vælger vores 2. generations pileanlæg, slipper du både for afledningsafgifter, tømning af bundfældningstank og lovpligtige serviceaftaler. Vi synes det er vigtigt at du vælger det anlæg der er rigtigt for dig, derfor kan du kan læse mere om vores 2. generations pileanlæg her, men også mere om de andre løsninger på markedet her.

Relaterede artikler