fbpx

Hvorfor er 2. generations pileanlæg så små?

7 maj, 2021 | Pil, Spildevand

Har du også undret dig over, hvordan det kan være, at vores 2. generations standard pileanlæg kun er 80 m2, når nu et 1. generation pileanlæg er +200 m2 ? Så kan vi godt forstå det, for det lyder da lidt underligt, men der er en rigtig god forklaring på dette.

Vores 2. generations pileanlæg adskiller sig fra 1. generation på flere punkter, men de har også et par tilfælles.  Begge anlægs sider og bund er dækket af en tæt membran, der sikrer, at der ikke sker nogen udledning af spildevand. Derudover bruger begge anlæg også pil til at fordampe, og dermed fjerne vand fra anlægget.

Men hvorfor er det så, at 2. generations pileanlæg er så meget mindre? Og svaret er: fordi vi har optimeret designet og fjernet de ulemper der er ved at 1. generationsanlæg. Når man skal dimensionere pileanlæg og altså finde ud af, hvor store de skal være, skal man først have styr på 3 ting:


1. Hvor meget vand kommer der ind i anlægget

Her er der tale om både spildevand og regnmængden der, hvor anlægget skal placeres.  Der er nemlig stort forskel på, hvor meget det regner forskellige steder i landet. F.eks. får man omkring 800mm om året i Sønderjylland, hvorimod man kun får omkring 600mm på Lolland.

Mængden af spildevand der ender i anlægget, kan vi selvfølgelig ikke ændre så meget på, men det kan man derimod på mængden af regn. Da 2. generation pileanlæg har et meget mindre areal, vil der selvfølgelig også ende mindre mængder regn i anlægget. Derudover er toppen på 1. generations pileanlæg flad, og det har en vold – også kaldet en sikkerhedskant – rundt om sig. Dermed vil al regn, der lander på anlægget også ende i anlægget. Det regner ca. 750mm i gennemsnit om året i Danmark, hvilket er 750 L regn pr. m2, så der er altså tale om 150.000L vand om året på et 200m2 anlæg.

Toppen på et 2. generations pileanlæg er derimod rombeformet, hvilket giver regnen mulighed for at løbe af anlægget i stedet for ned i det. Sikkerhedskanten, der også sørger for, at vand fra omgivelserne ikke løber ind i anlægget, er der stadig på et 2. generations pileanlæg, den er bare integreret i romben.


2. Hvor højt fordampningspotentialet er

Hvilket betyder; hvor meget vand man kan fjerne fra anlægget via fordampning. Dette afhænger af klimaforhold såsom vind og varme, men også af anlæggets opbygning.

2. generations pileanlæg er kun 4 m brede og dermed betydeligt smallere end 1. generation pileanlæg, som er 8-10 m brede. Der vil være større udskiftning af luft i et smallere anlæg, og dermed vil man opnå en højere fordampning.

Derudover har antallet af pil også noget at skulle have sagt. Jo flere pil jo mere kan man fordampe. Vi planter faktisk lige så mange pil på vores lille pileanlæg, som man førhen har gjort på de store 1. generations anlæg. Vi planter 4 pil pr. m2 hvor man på 1. generation planter 1-2 pil pr. m2. Jamen er det så ikke et problem, at de står meget tættere, kunne man så fristes til at spørge? Og nej, det er det faktisk ikke. Studier har vist, at man sagtens kan have op til 5 pil pr. m2, når man ikke er begrænset af vandmangel, hvilket 2. generations pileanlæg ikke er.


3. Hvor stor opmagasineringskapacitet man har

Det vil sige hvor meget vand der er plads til i anlægget ad gangen. Da pilen ikke rigtigt fordamper noget vand fra november til og med februar, er det vigtigt, at der er plads i anlægget til al det vand, der kommer ind i anlægget i denne periode.

Her handler det om porrevolumen i anlægget. Jord har en gennemsnitlig porevolume på 40 %, hvorimod halms porevolume er på 50 %. Det vil sige, at hvis man fylder en mælkekarton med jord, vil man kunne have 0,4 l vand i den også. Hvis man derimod fylder den med halm, vil man kunne have 0,5 l.  Da 2. generation pileanlæg, modsat 1. generation pileanlæg, ikke kun består af jord, men også af en bioreaktor med 2 tons halm og et hulrum, betyder det, at vi har plads til langt mere vand pr. m2 (se billede nedenfor).

Hvis vi fyldte vores anlæg op kun med jord, ville vi kunne opbevare 30 m3 vand i et standard anlæg på 80 m2, men grundet bioreaktoren kan vi faktisk opbevare 60 m3. Derfor kan vi lave anlægget meget mindre!

2. generations pileanlæg har dog ikke kun optimeret på designet for at få anlægget til at fylde mindre, det adskiller sig nemlig også på følgende punkter fra 1. generationsanlæg:

– Ingen bundfældningstank, vi bruger i stedet en knivpumpe. Dette betyder, at slammen ender i anlægget og at vi dermed har flere næringsstoffer, som pilen kan bruge til at vokse.

– Patenteret fordelerslange, som har specielle læber der kan udvides, hvilket sikrer der ikke sker tilstopning af slangen.

Dette reducerer driftsomkostningerne, da man ikke skal betale for at få tanken tømt eller slangerne renset. Læs mere om vores anlægsopbygning her.

Hvis man er lidt mere teknisk interesseret, kan man her downloade og læse DTU Miljø’s rapport om vores anlæg og dets dimensionering.

Relaterede artikler