fbpx

Hvordan virker et rensningsanlæg? –Både dit eget og de store

22 dec, 2021 | Renseanlæg, Renseklasser, Spildevand

Mekanisk, Biologisk og Kemisk rensning af spildevand

 

Har du undret dig over hvordan et renseanlæg virker både dit eget og de store? Og hvad forskellen egentlig er på biologisk, kemisk og mekanisk rensning? Så skal du læse med her.? 

Hvordan et renseanlæg virker, afhænger af hvilket renseanlæg du har eller om du er tilsluttet de store offentlige renseanlæg. Principperne er dog de samme, og det helle handler om at sikre spildevandet er renset nok til at overholde Miljøstyrelsen grænseværdier for de forurenede stoffer der findes i spildevand. Men lad os startede med at kigge nærmere på de forskellige rensemetoder.

 

Mekanisk

Mekanisk rensning er en måde hvorpå man fjerner større objekter fra spildevandet såsom f.eks. vatpinde og vådservietter – uden biologi og kemi har haft en finger med i spillet. Dette kan være ved at have en rist der fjerner større ting som altså ikke skulle være endt i spildevandet i første omgang. Det er dog primært de store renseanlæg der anvender dette, så hvis du har dit eget anlæg, er det altså vigtigt at sikre disse ting ikke ender i kloakken i første omgang.

Men begrebet dækker også over ting som sand- og fedtfang samt bundfældning. Her udnytter man at tungere ting såsom, sand, grus, afføring og madrester falder til bunds, mens olie og fedt flyder ovenpå vandet og kan derfor fjernes.

 

-Hvad sker der så med de ting der bliver fjernet? Ting der ikke umiddelbart kan nedbrydes naturligt såsom vådservietter ender på forbrændingen og sand og grus kan faktisk blive genanvendt, men afføring og madrester ender som slam. Om slammet kommer fra din bundfældningstank eller fra renseanlægget ender det i rådnetanke og senere bliver over 60% af det spredt ud på vores marker, svarende til over 200 tons slam om dagen, læs mere om dette her. Hvis man har et 2. generationspileanlæg, ville disse dog blive naturligt omsat inde i anlæggets bioreaktor.

 

Biologisk

Biologisk rensning er naturlig rensnings, hvor det er de mikroorganismer som naturligt forekommer i spildevandet der bliver sat til at arbejde. Mikroorganismerne kan nemlig omsætte og nedbryde de forurenede stoffer som er i spildevandet, hvilket ikke kræver så meget andet end at der er ilt til stede.

Det man fjerner, er organisk materiale og næringsstoffer såsom kvælstof og fosfor, som ellers vil kunne forurene vandmiljøet når spildevandet senere hen i processen bliver ledt ud i et vandløb, en sø eller havet. Du kan læse mere om, hvorfor næringsstoffer er et problem og hvad der sker med nærringstofferne i vores 2. generations pileanlægget her.

De fleste renseanlæg anvender biologisk rensning, herunder pileanlæg. Du kan læse mere om hvordan vores 2. generations pileanlæg anlæg bruger naturens kræfter til at rense spildevandet her.

 

 

Kemisk

Fosfor kan være svært at fjerne naturligt for spildevandet og derfor man på de store renseanlæg og minirenseanlæg anvender kemisk fosforfældning. Hvis man vælger et pileanlæg, er dette dog ikke nødvendigt, da pilen optager nærringstofferne og anlægget ikke udleder noget spildevand.

Der er forskellige måder at gøre det på men princippet er det samme, men tilsætter et kemikalie der kan binde sig til fosfor og få det til at synke til bunds så det kan fjernes. Resterne ender igen som slam.

Så spildevandet skal igennem forskellige processor for at blive renset nok til at det er tilladt at lede det ud i vores vandløb, søer og åer.

 

Hvis du vil have det mest miljøvenlige anlæg som ikke har nogen udledning og dermed ikke forurener naturen i dit lokalområde, så skal du vælge et pileanlæg.  Du er altid velkommen til at ringe til os på 42 90 92 93 og høre mere om vores anlæg.

 

 

 

 

Relaterede artikler