fbpx

Hvad hulen er en renseklasse?

2 feb, 2021 | Renseklasser, Spildevand

Har du også fået påbud om, at du skal forbedre rensningen af dit spildevand? Så har du også fået tildelt en renseklasse, som fortæller, hvad det er du skal rense for. Dog er disse angivet som O, OP, SO og SOP, hvilket jo ikke er selvforklarende. Derfor har vi valgt at lave en guide til at forstå renseklasser.
Vi starter med at springe ud i at forklare, hvad der ligger bag bogstaverne i de forskellige renseklasser. I faktaboksen kan du læse mere om, hvad de forskellige stoffer er.

O

står for organisk stof, så her er der altså krav om, at du skal reducere mængden af organisk stof, som du leder ud i naturen med dit spildevand.

OP

står for organiskstof og fosfor, så her er der altså krav om, at du både reducerer mængden af organisk stof og fosfor, som du leder ud i naturen med dit spildevand. 

SO

står for kvælstof og organisk stof, så her er der altså krav om, at du både reducerer mængden af organisk stof og kvælstof. Det er dog et skærpet krav til reducering af organisk stof i forhold til O og OP. Det betyder, at mængden af organisk stof du må udlede i denne klasse, er betydeligt mindre end i O og P.

SOP

står for kvælstof, organisk stof og fosfor, så her er der altså krav om, at du både reducerer mængden af organisk stof, fosfor og kvælstof, som du leder ud i naturen med dit spildevand. Ligesom det er tilfældet i SO, er der her også et skærpet krav i forhold til mængden af organisk stof, du må udlede.  Så er der styr på, hvad de forskellige renseklasser dækker over, men hvordan besluttes det, hvilken du får?

Du har måske undret dig over, hvorfor du har fået krav om at rense for OP og Birgitte fra den anden ende af vejen kun har fået krav om O?

Hvad du skal rense for, hænger sammen med hvilken forurening der er fundet i vandområder nær dig. Så hvis der fra din grund er udløb til f.eks. et vandløb, som er forurenet med fosfor og organisk stof, og der fra Birgittes grund ikke er forbindelse til dette, men til gengæld en sø, der kun er forurenet med organisk stof men ikke fosfor – Så får du altså krav om at opfylde renseklassen OP og Birgitte får kun krav om O.

’’Det er ikke alle løsninger, der dækker alle renseklasser’’

Nu har vi været igennem hvad og hvorfor, så nu mangler du bare at vælge den rigtige løsning. Det er ikke alle løsninger, der dækker alle renseklasser og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på dette, når du skal vælge. Nogle løsninger kan også fjerne fosfor naturligt, såsom pileanlæg, mens andre skal have tilsat kemikalier for at kunne gøre dette, såsom minirenseanlæg. Du kan læse mere om de forskellige løsninger på vores side om alternative spildevandsanlæg.

Relaterede artikler