fbpx
FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad med regnvand?

Det er påkrævet, at man har en seperat løsning til opsamling/afledning af regnvand. Regnvand må altså ikke blive ledt ud i anlægget. Dette er gældende for alle spildevandsrenseanlæg. 

Er der nogen begrænsninger ift. brug af rengøringsmidler og sæbe?

I modsætning til mange andre rensningsanlæg, har et pilerensningsanlæg fra Salix Greentech ikke nogen LAS begrænsning. Det betyder, at du ikke er låst til at bruge specifikke typer vaskepulver og sæbemærker. Dog er pilens rødder følsom over for klor, så dette må helst ikke ende i anlægget.

Hvilke miljø- og rensekrav lever anlægget op til?

Da der ikke bliver udledt noget spildevand til naturen, opfylder anlægget alle nuværende og eventuelt kommende rensekrav.

Kan anlægget f.eks. blive 8x10 meter?

Anlægget kan forlænges, men bredden kan ikke ændres. Det skyldes, at der skal skabes maksimal afdampning via blæst og sol fra piletræerne samt størrelsen på membranen og bioreaktoren.

 

Hvad sker der med den overskydende jord?

Anlægget er designet så det er jordneutralt. Det betyder at der hverken skal køres jord fra eller til anlægget. 

Skal vi selv beskære pilen?

Som udgangspunkt vil al vedligeholdelse, inklusiv beskæring og fjernelse af pilen, være købers ansvar.  Du vil modtage en drifts og vedligeholdelses vejledning der beskriver hvordan dette skal gøres. 

Kan den høstede pil brændes eller er de forurenet med tungmetaller?

Det er korrekt, at pil er gode til at optage og akkumulere tungmetaller, men miljøstyrelsen vurderer ikke, at pil dyrket på pileanlæg er hårdere belastet af metaller end pil, der f.eks dyrkes til energiformål.

Man kan altså sagtens afbrænde sin pil uden det er skadeligt eller udgør en risiko for miljøet.

Opleves der nogen lugtgener, når anlægget tages i brug?

Nej. Du vil ikke opleve nogle lugtgener, når anlægget er taget i brug.

Hvordan ved vi hvor anlægget skal placeres?

Vi vil i samarbejde med jer udvælge den rette placering af anlægget. Hvis flere husstande deles om et anlæg, kan det i samarbejde med Salix Greentech i mange tilfælde arrangeres således, at anlægget ikke kommer til at blive placeret direkte på din grund.
Der skal dog tages hensyn til flere faktorer, men vi sørger for at alle krav overholdes.

Hvor meget fylder anlægget på vores grund?

Anlægget vil blive tilpasset til husstandens forbrug. Som minimum skal anlægget dog være 4 meter i bredden og 20 meter i længden. Disse minimumskrav kan dække forbruget for en familie på 5 personer. Er I en større husstand, tilpasser vi anlæggets størrelse. 

Er der nogen andre omkostninger/udgifter?

Den eneste udgift som I skal forholde jer til, er anlæggets strømforbrug. Forbruget udgør ca. 100 kr. årligt, og betales direkte til dit elselskab. 

Herudover kan der opstå omkostninger i forbindelse med service af pumpen, udskiftning af pumpe eller knivblade og beskæring af pil, som i gennemsnit skal gøres hvert tredje år.

 

Hvordan bestiller jeg et anlæg?

I kontakter os på telefon 42 90 92 93 eller på mail: info@salixgreentech.dk.

Så kan vi tage en snak om  hvorvidt pileanlæg er det rigtige valg for jer.  Vi hjælper også gerne med at finde en kloakmester, hvis du ikke selv har en. 

 

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk