fbpx

De skjulte omkostninger – Afledningsafgift – Spildevandsafgift…

16 apr, 2021 | Spildevand

Er det ikke det samme?

Når man skal vælge en spildevandsrensningsløsning (eller kun har muligheden for at komme på den offentlige kloak) er det ikke kun anskaffelsesomkostningerne man skal være opmærksom på. Der findes nemlig mange skjulte driftsomkostninger, der med årene kan løber op i store summer. Nogle af dem kan være aflednings- eller spildevandsafgifter.

Lad os starte med at få begreberne på plads: – Du betaler spildevandsafgift, hvis du har dit eget spildevandsanlæg/renseanlæg på din ejendom og udleder spildevand, hvorimod du betaler afledningsafgift, hvis du er tilsluttet den offentlige kloak. Hvis du vælger alle andre løsninger til din bolig end et pilerenseanlæg, udleder du spildevand og skal derfor betale enten afledningsafgift eller spildevandsafgift.

Afledningsafgiften dækker dit forsynings- eller spildevandsselskabs omkostninger til at rense spildevandet. Prisen pr. m3 er mellem 45 og 55 kr., hvortil der normalt lægges et fast bidrag. En gennemsnitlig families forbrug er på 120m3 om året, hvilket løber op i ca. 6.000 kr., svarende til hele 120.000 kr. på 20 år

Afledningsafgifterne er, på tværs af kommunerne, steget med ca. 5% fra 2020 til 2021 og hvis dette fortsætter over de næste 20 år, svarer det til en stigning på 173%! Dit spildevandsselskab (som er kommunalt ejet) bestemmer selv, hvilken afledningsafgift de vil opkræve – der kan derfor være stor forskel fra kommune til kommune.

Eksempel

 Lejre Kommune – udgift pr. år 5.993,75 kr. (52,10 kr. pr. m3 + fast bidrag kr. 783,75) – stigning på 13,3% fra 2020 til 2021)

Spildevandsafgiften betaler du, når du har dit eget renseanlæg på din grund eller deler med naboen. Den bliver normalt opkrævet af dit forsynings- eller spildevandsselskab, men det bliver videresendt til Staten, idet denne afgift er reguleret via Spildevandsafgiftsloven

Der betales ud fra, hvad man udleder (hvilke stoffer), på hvilken måde (nedsivning/udledning) og hvilken metode man anvender (mekanisk/biologisk rensning). Afgiftsloven er lidt svær at gennemskue, men beløbet pr. m3 ligger mellem kr. 0,79 og kr. 6,01 og desværre ser vi også her, at disse er i konstant stigning – de er forhøjet med 5,4% fra 2020 til 2021

Hvordan betaler jeg min afledningsafgift? – og hvordan ser min regning ud?

  • Det gør du som oftest via min Vandafregning, som du modtager fra dit Forsyningsselskab
  • Prøv at se nedenfor: (eksemplet er fra Køge)
    • Vand koster 0,0219kr. pr. liter (eller 2,19 øre pr. liter)
    • Afledningsafgift koster kr. 0,0517 pr. liter (eller 5,17 øre pr. liter)
    • Eller med andre ord… – det er ca. 2,3 gange dyrere at komme af med vandet end det er at købe det!

For lige at blive i sporet omkring de skjulte driftsomkostninger, nævnes her nogle af de væsentligste:  Lovpligtig serviceaftale – kemiske fosforfældningsvæsker – tømning af bundfældningstank – spuling af sive/drænrør – udskiftning af filtersand – strøm til ’beluftning’ mm.

Så spørger man sig selv: kan alle disse afgifter og skjulte omkostninger ikke undgås? – jo det kan de, idet   Salix Greentech’s 2. generations pilerensningsanlæg IKKE udleder nogen former for spildevand og dermed ingen patogen, mikroplast, tungmetaller osv. til naturen. Dermed er der heller ingen afgifter og ingen skjulte omkostninger! Den eneste udgift for et Salix Greentech pilerenseanlæg er 4,25 kr. til strøm om måneden eller ca. 50 kr. på årsbasis.

Du kan læse mere om Fordelene ved Salix Greentech anlæg her.

Så hvis du vil undgå at fare vild i afgiftsjunglen, bør du anskaffe dig et spildevandsrensningsanlæg, der IKKE udleder til naturen og dermed ikke forurener.. 

Relaterede artikler