fbpx

Hvad skal man være opmærksom på?

Biologisk sandfilteranlæg

Det er ikke nemt at finde ud af hvilket renseanlæg man skal vælge og der er desværre heller ikke frit valg på alle hylder. Man skal være opmærksom på at nogen anlæg er billige at etablere, men så til gengæld har meget høje driftsomkostninger. Hvilket anlæg du kan få, afhænger af hvilken type påbud du har fået, hvilken renseklasse du skal leve op til og forholdende på din grund.

Hvad er et biologisk sandfilteranlæg?

Et biologisk sandfilteranlæg er bygget op med en bundfældningstank, en pumpebrønd, et fordelerrør, et drænrør, et udluftningssystem en membran og er fyldt om med filtermateriale herunder sand og nøddesten. Til en almindelig familie skal der bruges et 5PE anlæg, hvorved selve sandfilteret vil være 12,5m langt og 2m bredt.

Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer der sidder på sandkornene i anlægget under forbrug af ilt. Så vandet bliver renset mens det siver ned igennem sandet. Der skal dog være en bundfældningstank før anlægget, da sandet ellers hurtigt vil stoppe til og forhindre spildevandet i at løbe igennem. 

 

Læs om et alternativ

 

Skal jeg vælge et biologisk sandfilteranlæg?

Hvis du overvejer at få installeret et biologisk sandfilteranlæg er der flere ting du skal være opmærksom på. Udover anlægget skal du også sikre dig at din bundfældningstank/septiktank er CE mærket, hvis ikke skal du investere i en ny.  Et biologisk sandfilteranlæg kan heller ikke af sig selve rense for fosfor (P), så hvis du har fået krav om at skulle rense for det (hvis der står OP eller SOP i dit påbud), skal du enten supplere med nedsivning eller kemisk fosforfældning. Derudover er det vigtig at være opmærksom på disse anlæg kræver en del vedligehold (se faktaboks om driftsomkostninger til højre).

Placering af sandfilteranlæg

Der er opsat afstand krav til forskellige ting såsom afstand til søer, vandløb, bygninger, boringer og skel. Når man vælger placering, skal man også være opmærksom på at der skal være mindst 5m afstand til eksisterende bevoksning og at der ikke må plantes nyt tæt på anlægget.  Derudover må anlægget ikke placeres i lavninger, da vand fra det omkringliggende område ellers vil fylde anlægget.

Der skal også være en udløbsmulighed, f.eks. et dræn eller et vandløb der kan modtage det rensede vand fra anlægget.

Ift. til placering skal man også være opmærksom at anlægget udleder spildevand, så det er en god ide at lægge udløbet i god afstand fra hvor dine børn og dyr befinder sig. Derudover kan der også, især grundet udluftningsrørene i anlægget, forekomme lugtgener hvorved vi derfor også anbefaler anlægget ikke placeres i nærheden af hvor i befinder jer.  

Vær opmærksom på, at da anlægget udleder spildevand skal der betales afgifter. Der betales et beløb pr. m3, og vi ser desværre at kommunerne og staten forhøjer disse afgifter år efter år.

FAKTA OM

Driftsomkostninger

Biologisk sandfilteranlæg

Spildevandsafgifter

Tømning af bundfældningstank

Årligt service af mekaniske dele

Eftersyn af anlæg og skylning af fordeler system

Spuling af drænssystem

Kemisk fosfornedfældning

Evt. regenerering af tilstoppet anlæg

Alternativ til sandfilteranlæg?

Hvis du i stedet vælger et 2. generationspileanlæg, skal du ikke bekymre dig om lugtgener, kemikalieforbrug eller tømning af bundfældningstank, for vores anlæg er et lukket anlæg og anvender naturens kræfter til at rense dit spildevand.

Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for skulle betale spildevandsafgifter of for rensning af slanger. Du kan læse mere om fordelene ved vores 2. generation pileanlæg eller tryk på knappen nedeunder, så kan vi tage en snak om dine behov.

Kontakt os og hør mere

Tømning af Septiktank

Alle løsninger på markedet, undtagen 2. generationspileanlæg, har en bundfældningstank/septiktank, som man har pligt til at få tømt mindst en gang om året.

Derfor skal der også være nem adgang for slamsugeren og man skal være opmærksom på den ikke lige skal køre igennem jeres køkkenhave for at komme hen til anlægget.

Derudover så koster det noget at få tanken tømt, hvor meget afhænger af ordningen i din kommune, men det koster omkring 1.000 kr. pr. tømning.

Er der andre alternativer?

Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

Kontakt os og hør mere