fbpx

Hvad skal man være opmærksom på?

Beplantet filteranlæg

Det er ikke nemt at finde ud af hvilket renseanlæg man skal vælge og der er desværre heller ikke frit valg på alle hylder. Man skal være opmærksom på at nogen anlæg er billige at etablere, men så til gengæld har meget høje driftsomkostninger. Hvilket anlæg du kan få, afhænger af hvilken type påbud du har fået, hvilken renseklasse du skal leve op til og forholdende på din grund.

Hvad er et beplantet filteranlæg?

En af de spildevandsanlæg man har mulighed for at vælge, er et beplantet filter anlæg. Beplantet filteranlæg er bygget op med bundfældningstank og en pumpebrønd, et fordelerrør, et drænrør, et rør til recirkulering og en membran eller plastkasse. Spildevandet siver to gange gennem sandet, før det opsamles i et dræn i bunden af anlægget og bliver ledt ud.  Spildevandets nedbrydelige dele omsættes af de mikroorganismer der sidder på sandkornene og plante rødderne under forbrug af ilt. Da antallet af planter er begrænset, er det dog nødvendigt at tilføre ilt ved beluftning for at vandet renses tilstrækkeligt Anlægget kan ikke fjerne fosfor og opfylder derfor ikke alle renseklasser. Dog kan det kombineres med kemisk fosforfældning eller nedsivning og på den måde fjerne fosfor.

 

Læs om et alternativ

Skal jeg vælge et beplantet filteranlæg?

Hvis du overvejer at få installeret et beplantet filteranlæg er der flere ting du skal være opmærksom på. Udover anlægget skal du også sikre dig at din bundfældningstank er CE mærket, hvis ikke skal du investere i en ny. Derudover er det vigtig at være opmærksom på disse anlæg kræver en del vedligehold, her er hvad Miljøstyrelsen skriver om dette i deres retningslinjer:

  • Fordelerrør og drænrør skal gennemskylles hver 2år for at undgå tilstopning, slamdannelse og bakterievækst
  • Serviceeftersyn og kontrol af pumpe mindst en gang om året
  • Recirkuleringsordningen bør efterses og renses hver tredje måned
  • Ukrudt skal fjernes, der må ikke gro andet end tagrør på anlægget
  • Påfyldning af fosforfældningsmiddel

Desuden anbefaler miljøstyrelsen at man opsætter hegn omkring anlægget hvis man har børn eller dyr.

 

FAKTA OM

Driftsomkostninger 
beplantet filteranlæg

Spildevandsafgifter

Tømning af bundfældningstank

Strøm til kompressor og pumpe 30KwH/ PE

Service pumpe

Eftersyn af anlæg og skylning af fordeler system

Kemisk fosfornedfældning

Alternativ til Beplantet filteranlæg?

Hvis du i stedet vælger et 2. generationspileanlæg, skal du ikke bekymre dig om kemikalieforbrug eller tømning af bundfældningstank, for vores anlæg er et lukket anlæg og anvender naturens kræfter til at rense dit spildevand.

Oveni hatten slipper du samtidig for at skulle betale for skulle betale spildevandsafgifter of for rensning af slanger. Du kan læse mere om fordelene ved vores 2. generation pileanlæg eller tryk på knappen nedeunder, så kan vi tage en snak om dine behov.

  

Kontakt os og hør mere

Kan jeg få et beplantet filteranlæg?

Der er flere ting der skal tages hensyn til hvis du skal finde ud af om anlægget kan placeres på din grund, herunder:

  • Afstand til vandboringer, skel, søer osv
  • Forhold i forbindelse med placering af bundfældningstanken
  • Afstand til eksisterende bevoksning (5m)

Derudover skal du ydermere være opmærksom på at der skal laves en jordvold rundt om anlægget for at undgå overfladevand trænger ind og at der skal udlægges flis eller lignende på toppen for at sikre mod frost.

Tømning af bundfældningstank

Alle løsninger på markedet, undtagen 2. generationspileanlæg, har en bundfældningstank, som man har pligt til at få tømt mindst en gang om året. Derfor skal der også være nem adgang for slamsugeren og man skal være opmærksom på den ikke lige skal køre igennem jeres køkkenhave for at komme hen til anlægget.

Derudover skal du være opmærksom på at det koster noget at få den tømt, hvor meget afhænger af ordningen i din kommune, men det koster omkring 1.000 kr. pr. tømning.

Placering 

Der er opsat afstand krav til forskellige ting såsom afstand til søer, vandløb, bygninger, boringer og skel. Når man vælger placering, skal man også være opmærksom på at der skal være mindst 5m afstand til eksisterende bevoksning og at der ikke må plantes nyt tæt på anlægget. 

Ift. til placering skal man også være opmærksom at anlægget udleder spildevand, så det er en god ide at lægge udløbet i god afstand fra hvor dine børn og dyr befinder sig udover at indhegne anlægget som miljøstyrelsen anbefaler. Vær opmærksom på, at da anlægget udleder spildevand skal der betales afgifter. Der betales et beløb pr. m3, og vi ser desværre at kommunerne og staten forhøjer disse afgifter år efter år. 

Er der andre alternativer?

Ønsker du at høre mere om de forskellige typer anlæg tager vi gerne en snak eller et uforpligtende møde med dig. Vi rådgiver nemlig også gerne om andre løsninger. Kontakt os.

Ellers kan du også læse mere om fordele og ulemper ved vores anlæg og alternative anlæg.

Kontakt os og hør mere

Brug for rådgivning?

Telefon:
42 90 92 93

Mail:
Info@salixgreentech.dk