Vi bruger naturens kræfter til at rense dit spildevand

Hvorfor vælge Salix Greentech?

Vi tilbyder det grønneste alternativ til din kloakering. Som de eneste i branchen opsamler vi 100% mikroplast, patogener og medicinrester med 0% udledning til naturen.

0% udledning til miljøet

Vi tilbyder Europas mest miljøvenlige spildevandsrensning. Hvor vi, som de eneste, bl.a. opsamler mikroplast og medicinrester.

Fokus på økonomien

Ingen afgifter eller skjulte gebyrer, kun ca. 200 kr. i årlige driftsomkostninger. Samtidigt hjælper vi dig med at finde den rigtige finansiering.

Slip for besværet

Når aftalen er indgået, sørger vi for resten. Det eneste, du skal tage stilling til er, hvor du vil have placeret anlægget

100% udledningsfrit spildevandsanlæg

Med vores patenterede 2. generations pilerensningsanlæg, får I aldrig mere brug for en slamsuger. Vores anlæg er som det eneste i Europa 100% udledningsfrit.

En miljørigtig løsning

Vi ønsker at gøre en forskel med miljøet og naturen for øje. Derfor har vi udviklet renseanlæg der renser jeres spildevand med minimal påvirkning af naturen. 

Vores anlæg er gennemtestet

Første anlæg blev opført i foråret 2015. Idag er der opført 25 2. generations pileanlæg i Danmark,  svarende til mere end 40 husstande. 

Vores 2. generations pilerenseanlæg, er godkendt i Danmark og patenteret i yderligere 27 lande i Europa.

“Veludført etablering, god rådgivning, billig løsning og meget samarbejsvillige. Medarbejderne var flinke, og arbejdet var præget af god planlægning og professionalisme."

Søren, Jenstrup

Vi opfører hele tiden i nye kommuner

Sådan bidrager vi til FN’s verdensmål

Rent vand og sanitet

Vores løsning bidrager ved at sikre bæredygtig rensning af spildevand, og derved til at mindske forurening af vand og øge vandkvaliteten.

Industri, innovation & infrastruktur

Vi bidrager ved at introducere en bæredygtig og miljøvenlig løsning, samt ved at sikre alle har adgang til denne løsning.

Bæredygtige byer & lokalsamfund

Vi bidrager ved at tilbyde en bæredygtig løsning af en basal service til folk der bor i urbane områder og landdistrikter.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi bidrager ved at være med til at sikre bæredygtig forvaltning af naturlige ressourcer. 

Livet i havet

Vores løsning bidrager ved at reducere udledning af spildevand og spredning af slam og dermed også nærringstof forureningen.

Livet på land

Vores løsning er med til at reducere forurening og nedbrydning af ferskvandshabitater, samtidig med det bidrager til at stoppe tabet af biodiversitet.

Kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud?